Chtěli byste také zahradní chatku?

Zahradní chatky a domky jsou přizpůsobeny účelem a individuálním ekonomickým možnostem svých majitelů. Konstrukce sice bývá většinou jednoduchá nebo rámová, avšak jejich vnější design si můžete navrhnout zcela sami podle vašich představ. Podle samotného záměru jejich použití mohou být všechny typy konstrukčních systémů domku buď zateplené nebo ne. Trh nabízí široké množství pro výběr speciálních zahradních chatek, díky kterým se budete rádi vracet do přírody. Pro zahradní chatky se stále více rozhodují zejména mladí lidé, kteří chtějí mít své soukromé rodinné místo.

Co tvoří konstrukci pro zahradní chatky?

Nosnou stěnu pro zahradní chatky tvoří vodorovně na sebe kladené desky nebo tenčí fošny. Plochy jsou navzájem spojeny drážkou a perem, vloženým perem nebo nějakým ozubeným spojem. Srubové chatky jsou sestavovány až přímo na místě zděné základy. Pokud potřebujete chatu zateplit, je nutné, abyste tepelnou izolaci umístili dovnitř objektu.

Co může být problémem?

Jelikož dřevo jako přírodní materiál musí odolávat mnohým vlivům a časem sesychá, dochází k jeho objemovým změnám. Velkým problémem může být kombinace srubových stěn spolu s dřevěným sloupem. Dřevěný prvek v podélném směru totiž sesychá, proto je nutné ho pořídit rektifikací.

Jak funguje konstrukce pro zahradní chatky?

Zahradní chatky, které jsou postaveny z rámových konstrukcí jsou obdobou panelového systému. Na konkrétním vybraném místě pro karavan se postaví pro objekt rám, a na ten se pak aplikuje samotná krytina. Rám je tedy pokrytí deskovým materiálem, který celkově celé zahradní stavbě zajišťuje prostorové ztužení. Vhodnou volbou je dřevotřískové desky nebo cementové desky. Sádrokartonové desky lze využít pouze k vnitřnímu použití a krytí pro zahradní domek. Zahradní domek se zateplí tepelnou izolací, která se vkládá mezi dřevěné sloupky rámu.

Jaké konstrukce se používat nedoporučují?

Hrázděná konstrukce není velmi populární ani používanou konstrukcí z několika důvodů. Nosnou konstrukci zde tvoří sloupky se šikmým vyztužením, různé překlady a podobně. Cihlové mezery pro zahradní domek jsou vyplňovány cihlovým zdivem.