Ako by malo vyzerať GDPR vypracovanie?

Dôležitým zámerom prijatia GDPR nariadenia je ochrana osobných údajov fyzickej osoby, nariadenie sa snaží vyhnúť len formálnemu zabezpečeniu. Ochrana osobných údajov kladie dôraz najmä na postupy, ktoré sa uplatňujú v praxi. Na ochranu osobných údajov je však potrebné zabezpečiť bezpečnostnú dokumentáciu, ktorou je GDPR vypracovanie. 

V čom spočíva význam vypracovania dokumentu?

Prevádzkovateľ je povinný v GDPR vypracovaní usmerniť opis plánovaných operácií, spolu s účelmi spracúvania. Zároveň musí zhodnotiť nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií k  určitému účelu. Samotný význam pre GDPR vypracovanie spočíva predovšetkým v opise prijatých bezpečnostných opatrení rizika pre práva a slobody dotknutých fyzických osôb. Vypracovanie dokumentu sa nevzťahuje len na prevádzkovateľov väčších spoločnosti. 

Čo je obsahom zmluvy?

Povinnosťou dokumentácie prevádzkovateľa sú aj zmluvy o spracovaní alebo prenose osobných údajov, ktoré sú uzatvorené so sprostredkovateľmi. Obsahovej náležitosti zmluvy by nemal chýbať predmet, účel spracúvania, doba, typ osobných údajov a taktiež kategórie dotknutých osôb. Rovnako dôležitým a potrebným ustanovením zmluvy pre GDPR vypracovanie je vymedzenie práv a povinností samotného sprostredkovateľa dokumentácie. Každá osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa je povinná uzatvoriť takúto zmluvu. V procese dokumentácie musia byť udelené a vedené súhlasy so spracovaním osobných údajov, rovnako tak aj poučenia osôb, aby bol prevádzkovateľ schopný dokázať splnenie týchto povinnosti. 

Ako je to so súhlasom o spracovaní osobných údajov?

Zo zákona osobných údajov je prevádzkovateľ povinný prijať viac písomných dokumentov, obsah prijatých dokumentov má značiť prehlásenie prevádzkovateľa o bezpečnom spracúvaní všetkých osobných údajov. V niektorých prípadoch si prevádzkovateľ vyžiada od dotknutých osôb tiež písomný súhlas, v takom prípade je nutné, aby súhlas obsahoval vyhlásenie priamo od dotknutej osoby. 

V akej forme môže byť súhlas?

Uvedenie osobných údajov je už bežnou súčasťou pri mnohých činnostiach, ktoré sa týkajú využívania internetových služieb. Práve preto môže byť súhlas o spracovaní osobných údajov poskytnutý aj elektronicky, najčastejšie pri nákupe cez nejaký e-shop, kde je nutné uviesť kontaktné údaje a adresu.