Základné sieťové prvky

Schopnosť identifikovať základné sieťové prvky sa môže hodiť. Najrýchlejším spôsobom, ako váš IT partner diagnostikuje problém, je často na diaľku. Na to sa však musíte aspoň trochu vyznať v základných pojmoch, pretože je k tomu nutná interakcia človeka na mieste.

Diaľková diagnostika má svoje výhody. V prvom rade sa to vyrieši rýchlejšie – len cez telefón je klient navedený  k riešeniu problému a je to samozrejme lacnejšie, keďže sa nevyžaduje žiadne preplatenie jazdy, ktoré takisto zaberie čas, ktorý sa musí zaplatiť.

Zvýšenie základného porozumenia rôznych komponentov siete a úlohy, ktorú tieto komponenty zohrávajú v prostredí IT, vám však pomôže v dvoch prípadoch. Ako sme už spomínali, je to predovšetkým v prípade, že problém musí byť diagnostikovaný a vyriešený na diaľku, ale táto znalosť môže tiež pomôcť zabrániť problémom, ktoré sa vyskytnú predovšetkým náhodnou chybou používateľa (napríklad vypnutím nesprávneho zariadenia).

Je dobré poznať aspoň základné prvky, podobne ako moja manželka nepozná všetky názvy náradia z gola sady, keď ju však poprosím o šraubovák, vie o čom je reč.

Serverová miestnosť

V závislosti od rozsahu vašej siete môžete mať vyhradenú serverovňu so stojanmi, v ktorých je umiestnené hlavné vybavenie siete. Môže existovať vyhradená miestnosť, ako napríklad úložný priestor, ktorý bol skonvertovaný na umiestnenie zariadenia bez stojana. Nech je zariadenie kdekoľvek, malo by byť dobre vetrané alebo klimatizované, pretože IT vybavenie je citlivé na teplotu. Nesprávna ventilácia môže sama osebe spôsobiť problémy.

Server

Možno máte v sieti jeden alebo viac fyzických serverov. Server vo väčšine prípadov poskytuje jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií; ukladanie a zdieľanie súborov, zdieľanie tlačiarní, zdieľanie aplikácií, databázy, e-mail a intranet. Servery poskytujú základné funkcie a sú veľmi citlivé. Nechcú byť neočakávane vypnuté.

UPS

Neprerušiteľný zdroj napájania poskytuje obmedzený zdroj energie a inteligentné zariadenia na dôkladné vypnutie serverového vybavenia v prípade neočakávaného výpadku napájania. Sú kritickou súčasťou infraštruktúry a vyžadujú pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo, že ich batérie sú v dobrom stave a sú schopné v prípade potreby poskytnúť zdroj energie.