Ako by malo vyzerať GDPR vypracovanie?

Dôležitým zámerom prijatia GDPR nariadenia je ochrana osobných údajov fyzickej osoby, nariadenie sa snaží vyhnúť len formálnemu zabezpečeniu. Ochrana osobných údajov kladie dôraz najmä na postupy, ktoré sa uplatňujú v praxi. Na ochranu osobných údajov je však potrebné zabezpečiť bezpečnostnú dokumentáciu, ktorou je GDPR vypracovanie. 

V čom spočíva význam vypracovania dokumentu?

Prevádzkovateľ je povinný v GDPR vypracovaní usmerniť opis plánovaných operácií, spolu s účelmi spracúvania. Zároveň musí zhodnotiť nutnosť a primeranosť spracovateľských operácií k  určitému účelu. Samotný význam pre GDPR vypracovanie spočíva predovšetkým v opise prijatých bezpečnostných opatrení rizika pre práva a slobody dotknutých fyzických osôb. Vypracovanie dokumentu sa nevzťahuje len na prevádzkovateľov väčších spoločnosti. 

Čo je obsahom zmluvy?

Povinnosťou dokumentácie prevádzkovateľa sú aj zmluvy o spracovaní alebo prenose osobných údajov, ktoré sú uzatvorené so sprostredkovateľmi. Obsahovej náležitosti zmluvy by nemal chýbať predmet, účel spracúvania, doba, typ osobných údajov a taktiež kategórie dotknutých osôb. Rovnako dôležitým a potrebným ustanovením zmluvy pre GDPR vypracovanie je vymedzenie práv a povinností samotného sprostredkovateľa dokumentácie. Každá osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa je povinná uzatvoriť takúto zmluvu. V procese dokumentácie musia byť udelené a vedené súhlasy so spracovaním osobných údajov, rovnako tak aj poučenia osôb, aby bol prevádzkovateľ schopný dokázať splnenie týchto povinnosti. 

Ako je to so súhlasom o spracovaní osobných údajov?

Zo zákona osobných údajov je prevádzkovateľ povinný prijať viac písomných dokumentov, obsah prijatých dokumentov má značiť prehlásenie prevádzkovateľa o bezpečnom spracúvaní všetkých osobných údajov. V niektorých prípadoch si prevádzkovateľ vyžiada od dotknutých osôb tiež písomný súhlas, v takom prípade je nutné, aby súhlas obsahoval vyhlásenie priamo od dotknutej osoby. 

V akej forme môže byť súhlas?

Uvedenie osobných údajov je už bežnou súčasťou pri mnohých činnostiach, ktoré sa týkajú využívania internetových služieb. Práve preto môže byť súhlas o spracovaní osobných údajov poskytnutý aj elektronicky, najčastejšie pri nákupe cez nejaký e-shop, kde je nutné uviesť kontaktné údaje a adresu. 

Základné sieťové prvky

Schopnosť identifikovať základné sieťové prvky sa môže hodiť. Najrýchlejším spôsobom, ako váš IT partner diagnostikuje problém, je často na diaľku. Na to sa však musíte aspoň trochu vyznať v základných pojmoch, pretože je k tomu nutná interakcia človeka na mieste.

Diaľková diagnostika má svoje výhody. V prvom rade sa to vyrieši rýchlejšie – len cez telefón je klient navedený  k riešeniu problému a je to samozrejme lacnejšie, keďže sa nevyžaduje žiadne preplatenie jazdy, ktoré takisto zaberie čas, ktorý sa musí zaplatiť.

Zvýšenie základného porozumenia rôznych komponentov siete a úlohy, ktorú tieto komponenty zohrávajú v prostredí IT, vám však pomôže v dvoch prípadoch. Ako sme už spomínali, je to predovšetkým v prípade, že problém musí byť diagnostikovaný a vyriešený na diaľku, ale táto znalosť môže tiež pomôcť zabrániť problémom, ktoré sa vyskytnú predovšetkým náhodnou chybou používateľa (napríklad vypnutím nesprávneho zariadenia).

Je dobré poznať aspoň základné prvky, podobne ako moja manželka nepozná všetky názvy náradia z gola sady, keď ju však poprosím o šraubovák, vie o čom je reč.

Serverová miestnosť

V závislosti od rozsahu vašej siete môžete mať vyhradenú serverovňu so stojanmi, v ktorých je umiestnené hlavné vybavenie siete. Môže existovať vyhradená miestnosť, ako napríklad úložný priestor, ktorý bol skonvertovaný na umiestnenie zariadenia bez stojana. Nech je zariadenie kdekoľvek, malo by byť dobre vetrané alebo klimatizované, pretože IT vybavenie je citlivé na teplotu. Nesprávna ventilácia môže sama osebe spôsobiť problémy.

Server

Možno máte v sieti jeden alebo viac fyzických serverov. Server vo väčšine prípadov poskytuje jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií; ukladanie a zdieľanie súborov, zdieľanie tlačiarní, zdieľanie aplikácií, databázy, e-mail a intranet. Servery poskytujú základné funkcie a sú veľmi citlivé. Nechcú byť neočakávane vypnuté.

UPS

Neprerušiteľný zdroj napájania poskytuje obmedzený zdroj energie a inteligentné zariadenia na dôkladné vypnutie serverového vybavenia v prípade neočakávaného výpadku napájania. Sú kritickou súčasťou infraštruktúry a vyžadujú pravidelné kontroly, aby sa zabezpečilo, že ich batérie sú v dobrom stave a sú schopné v prípade potreby poskytnúť zdroj energie.

Nenechajte sa emočne vydierať

U detí je celkom bežné, že ťažko nesú alebo sa urazia, keď veci nie sú úplne podľa ich predstáv. Keď vám niekto pokazí váš hrad z piesku alebo si požičia vašu lopatku, tú obľúbenú a nechtiac vám ju zlomí, môže sa stať, že mu vy nechtiac zlomíte nos.(Skúsenosť môjho brata )

Človek to však tak nejako v detskom veku vie pochopiť, do určitej miery to toleruje a chápe, že deti sa ešte len učia, že svet sa netočí len okolo nich a poznávajú, že aj ostatná majú svoju slobodnú vôľu.

Predstavte si však že by prišiel dospelý do obchodu a chcel by si kúpiť kompresor a brúsne kotúče, ale pán pred ním, by zobral posledný kus brúsnych kotúčov, ktoré mal dotyčný dospelý vyhliadnuté. Len si predstavte, že by si tam hodil na zem a začal by plakať, že on ich predsa chcel. Absurdné, že?

Alebo, si predstavte, že si kupujete vodnú fajku – shishu v obchode a príde ďalší zákazník, ktorý vám ho vytrhne z ruky, že ho chce on. Absurdita sa stupňuje, však?

Toto sú veľmi okaté príklady a nie sú veľmi realistické. Naschvál sme ich prehnali. Existujú však stále ľudia, ktoré vám síce nevytrhnú štetec z ruky, ale najradšej by chceli. Ľudia, ktorí boli vychovávaní bezhranične. Ľudia, ktorí si myslia, že im patrí svet. Ľudia bez pokory.

Myslím, že to, čo je potreba urobiť, je týmto ľuďom konečne nastaviť hranice. Sú to ľudia, ktorí sú úplne nepríčetní, keď sa veci nedejú podľa ich predstáv a ľudia, ktorí urobia všetko preto, aby sa veci diali podľa toho, čo a ako oni chcú. A to si myslím, nie je úplne v poriadku.

A ako tie hranice nastaviť? Jednoducho.. Nedovoľte ľuďom, aby vás emočne vydierali. Už sú veľkí. Mali by vedieť, že aj iní ľudia majú svoje potreby a netočí sa svet len okolo nich. Tak!

Chtěli byste také zahradní chatku?

Zahradní chatky a domky jsou přizpůsobeny účelem a individuálním ekonomickým možnostem svých majitelů. Konstrukce sice bývá většinou jednoduchá nebo rámová, avšak jejich vnější design si můžete navrhnout zcela sami podle vašich představ. Podle samotného záměru jejich použití mohou být všechny typy konstrukčních systémů domku buď zateplené nebo ne. Trh nabízí široké množství pro výběr speciálních zahradních chatek, díky kterým se budete rádi vracet do přírody. Pro zahradní chatky se stále více rozhodují zejména mladí lidé, kteří chtějí mít své soukromé rodinné místo.

Co tvoří konstrukci pro zahradní chatky?

Nosnou stěnu pro zahradní chatky tvoří vodorovně na sebe kladené desky nebo tenčí fošny. Plochy jsou navzájem spojeny drážkou a perem, vloženým perem nebo nějakým ozubeným spojem. Srubové chatky jsou sestavovány až přímo na místě zděné základy. Pokud potřebujete chatu zateplit, je nutné, abyste tepelnou izolaci umístili dovnitř objektu.

Co může být problémem?

Jelikož dřevo jako přírodní materiál musí odolávat mnohým vlivům a časem sesychá, dochází k jeho objemovým změnám. Velkým problémem může být kombinace srubových stěn spolu s dřevěným sloupem. Dřevěný prvek v podélném směru totiž sesychá, proto je nutné ho pořídit rektifikací.

Jak funguje konstrukce pro zahradní chatky?

Zahradní chatky, které jsou postaveny z rámových konstrukcí jsou obdobou panelového systému. Na konkrétním vybraném místě pro karavan se postaví pro objekt rám, a na ten se pak aplikuje samotná krytina. Rám je tedy pokrytí deskovým materiálem, který celkově celé zahradní stavbě zajišťuje prostorové ztužení. Vhodnou volbou je dřevotřískové desky nebo cementové desky. Sádrokartonové desky lze využít pouze k vnitřnímu použití a krytí pro zahradní domek. Zahradní domek se zateplí tepelnou izolací, která se vkládá mezi dřevěné sloupky rámu.

Jaké konstrukce se používat nedoporučují?

Hrázděná konstrukce není velmi populární ani používanou konstrukcí z několika důvodů. Nosnou konstrukci zde tvoří sloupky se šikmým vyztužením, různé překlady a podobně. Cihlové mezery pro zahradní domek jsou vyplňovány cihlovým zdivem.

Keď sa do vás zamiluje manžel vašej sestry

Celá naša rodina sa zišla na chate u našich rodičov, ktorá je luxusná, pretože je celá z ratanového nábytku. Ja a moja sestra s jej manželom a dvoma deťmi a naši rodičia. Bol krásny letný večer a po opekačke a pár pohárov vína sa skoro všetci vydali do snových lovíšť. Ako poslední sme tam ostali ja a Pavel, sestrin manžel.

Dobre sa nám rozprávalo, popíjali sme víno a pozerali sa do ohňa. Mám celkom dobrú schopnosť ľudí skutočne počúvať a Pavel to už zjavne dlho nezažil. Najprv mi rozprával o práci o tom, že keď bol vo firme, ktorá predávala sieťové prvky bolo to lepšie ako teraz keď predáva v obchode farby trnava. Potom sa však otvoril sa mi a začal rozprávať veci, ktoré ho skutočne trápia, tie o ktorých by som možno radšej vedieť nechcela. Rozprával mi o problémoch v manželstve, o tom, že na neho Jana nemá čas a všetku pozornosť venuje len deťom. Neskôr mi začal lichotiť. Vravel mi, že som nádherná a skvelá a že nechápe ako je možné, že nikoho nemám. Zároveň to prekladal tým, že mňa si nikto nezaslúži a že robím dobre, že si vyberám. Najprv som sa smiala a nebrala som to vážne. Predsa len mal vypité. 

Na druhý deň bolo medzi nami zvláštne napätie. Bála som sa, aby si niečo nenamýšľal aj keď to bolo nanajvýš nepravdepodobné, bol to predsa manžel mojej sestry, ale mala som zvláštny pocit a preto som večer radšej išla spať skôr spolu s ostatnými. Ráno sme už všetci odchádzali každý do svojich domovov.

Večer mi prišla od Pavla správa. Vraj, či ma môže prísť navštíviť, že mi potrebuje povedať niečo dôležité. Nevedela som, čo si vlastne myslieť a nechcela som ho odmietnuť. Prišiel aj s kyticou ruží, vraj mi musel osobne poďakovať a vyrukoval s tým, že sa do mňa zamiloval… ešte teraz som z toho v šoku.

Rady a tipy do manželstva

Do manželstva ľudia väčšinou vstupujú z lásky. V tých menej šťastných prípadoch je to z povinnosti a niekedy je to, ako sa hovorí z núdze cnosť. Poďme sa však teraz spoločne pozrieť na tie manželstvá, ktoré vznikajú z lásky, na čo je dobré nezabudnúť, aby láska nevyprchala. Pár dobrých rád, tipov a trikov od ženy, ktorá má 30 ročné skúsenosti z manželstva, ktoré stále dobre funguje a s manželom im láska stále nevyprchala.

 • Najväčšou chybou, ktorá sa môže stať, že začnete brať svojho manžela ako samozrejmosť. Nikdy nie je nič isté a aj keď ste si sľúbili, že spolu budete navždy. Vážte si seba navzájom a buďte za tú vzácnosť vďační každý deň.
 • Nedajte sa pohltiť povinnosťami každodenného života. Často sa stane, že vybavovanie spoločnej domácnosti, starostlivosť o ňu a tiež o deti, zaberie popri práci veľa času a manželia akosi prestanú mať čas na seba navzájom. Témy ako výber nábytku na mieru, rozhodnutia či kúpite deťom poschodovú posteľ alebo radšej rozkladacie postele, či aký športový kočík kúpiť, naozaj nie sú témy, ktoré by vám mali brať z času na seba navzájom. Nezabúdajte naň.
 • Prekvapujte sa. Nezabúdajte na to, že maličkosti robia vzťah nádherným. Prekvapte svoju ženu milým kvietkom alebo uvarte manželovi špeciálnu večeru uprostred pracovného týždňa.
 • Pripomínajte si, že to, že nájdete lásku a máte fungujúci vzťah je veľkou vzácnosťou.
 • Robte, čo vás baví. Nebuďte stále len s partnerom, ale nájdite si aj vlastné koníčky. Pre fungujúci vzťah je čas strávený osamote jedným z najdôležitejších pilierov.
 • Ak na seba v záplave povinností a koníčkov, ale strácate čas, je veľmi dôležité si ho nájsť. Dohodnite si rande! Ako za starých čias
 • Deti vás majú ešte viac spojiť, nie nahradiť vám partnerskú lásku. Dajte na to pozor, niekedy sa to stáva. Hlavne ženám, že všetku lásku venujú deťom a na partnera sa už akosi nedostáva…

Fotografujete? Špecializujte sa a možno zarobíte.

Fotografovanie sa stalo pre mnohých z nás koníčkom. V časoch digitálnej fotografie zažíva toto hobby veľký boom. Niektorí amatéri však časom dosiahnu profesionálnu úroveň a vtedy si kladú otázku, ako svoj koníček speňažiť. Jednou z možností je špecializácia na niektorú konkrétnu oblasť. Len ťažko sa „predáte“ ako fotograf na všetko. Vyberte si, čo vám ide najlepšie a skúste to ako špecialisti.

 

Špecializácia na cestovanie

Mnohí amatérski fotografi začínajú práve s fotkami z ciest a dovoleniek. Ak sa vám podarí prejsť na profesionálnu úroveň, táto oblasť vám dáva veľa príležitostí. O vaše diela môžu mať záujem cestovné kancelárie, noviny, časopisy, webové portály a podobne. Na druhej strane aj konkurencia je vysoká.

Špecializácia na jedlo a nápoje

Veľmi špecifickou oblasťou sú fotografie jedál a nápojov. Nie každý má to správne know-how a dokáže, aby mali fotky jednak potrebnú kvalitu, jednak takzvaný appetite appeal. Fotky tohto druhu preto neraz vyžadujú špeciálny food styling. Ak si však tieto zručnosti raz osvojíte, máte takmer vyhraté.

Špecializácia na techniku

Ďalšou výnosnou oblasťou, na ktorú sa môžete špecializovať, je technika. Nemáme pritom namysli iba automobily, tam je konkurencia privysoká. Skúste si nájsť svoju medzeru na trhu, napríklad pracovné náradie alebo súčiastky a komponenty ako diamantové kotúče. Uplatnenie nájdete pri tvorbe produktových katalógov alebo na e-shopoch.

Špecializácia na nábytok

Zaujímavé komerčné využitie fotografií ponúka aj nábytkársky priemysel. Ten sa bez kvalitných fotografií nezaobíde. Zvlášť to platí pre vizualizácie nábytku na mieru. Ak dokážete profesionálne nafotiť povedzme kuchyne na mieru, o zákazky by ste mali mať postarané.

Špecializácia na svadby a oslavy

Z úplne iného súdka sú fotografie z osláv či svadobné fotografie. Kto si aspoň raz neobjednal fotografa práve pri takýchto príležitostiach? Lenže pozor, takéto fotografie vyžadujú cit pre prácu s ľuďmi a talent na zachytenie tých správnych okamihov.

Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z uvedených oblastí, odporúčame vám zostaviť svoje portfólio s najlepšími fotografiami. Niektoré z nich si vytlačte a rozdávajte ako prezenty, ideálne na to sú elegantné fotorámy. Pre fotografov je to tá najlepšia vizitka.

Produkty pre deti ako podnikateľská príležitosť

V ostatných dekádach evidujeme enormný nárast produkcie a spotreby tovarov a služieb určených deťom. Nerastie pritom len objem predaného tovaru, ale aj jeho cena. Tento trend, samozrejme, predstavuje významnú podnikateľskú príležitosť, a to hneď v niekoľkých oblastiach.

Hračky

Hračky ako produkty určené deťom nie sú žiadnou novinkou. Určite ste si ale všimli, že každá ďalšia generácia dostáva viac a viac hračiek. Stačí sa každý rok pozrieť pod vianočný stromček. Konzumná spoločnosť doslova zasypáva deti hračkami. Kľúčom k úspechu v tejto oblasti je nielen ich sústavná modifikácia, ale aj inovácia.

Hry

Holandský kultúrny teoretik Johan Huizinga označoval človeka pojmom homo ludens, čiže človek hravý. Súčasná realita mu dáva obzvlášť za pravdu. Rôzne spoločenské, ale najmä počítačové a virtuálny hry sú v súčasnosti hotovým podnikateľským eldorádom. Celá spoločnosť je poznamenaná entertainizáciou. Ak to chcete využiť v podnikaní, stavte na kreativitu a originalitu.

Elektronika

Elektronika už dávno nie je určená len pre dospelých. Stačí sa pozrieť na súčasné deti. V počítačoch, smartfónoch a nových technológiách sa vyznajú často lepšie ako ich rodičia. No nielen to, spotrebnú elektroniku žiadajú od čoraz nižšieho veku aj pre seba. Bola by to škoda nevyužiť. V tomto segmente vedie cesta k úspechu najmä cez diverzifikáciu alebo rovno špecializáciu na detského zákazníka.

Iné produkty

Ďalšou veľkou skupinou produktov sú také, ktoré si síce deti z vlastnej vôle nepýtajú, ale musia ich mať, lebo to vyžaduje realita súčasného života. Príklad? Autosedačky. Dieťa ich nežiada, ale v záujme bezpečnosti sú nevyhnutnosťou. Ďalším príkladom je starostlivosť o dentálnu hygienu. Je potrebné aby sa deti už odmalička starali o svoje zuby. Osobitou kapitolou sú finančné produkty určené pre deti – od detských poistiek, cez študentské účty až po stavebné sporenie. Úspešný je ten, kto dokáže vnímať produkty v súvislostiach a vzájomnej komplementárnosti.

Výhody a nevýhody elektronického nakupovania

eshop

V dnešnej počítačovej ére je skoro všetko možné vybaviť takzvane online. Nakupovanie netvorí žiadnu výnimku. Takzvané elektronické nakupovanie alebo online nákupy sú čoraz rozšírenejšie a obľúbenejšie. V minulosti k tomu boli ľudia trochu skeptickejší ako v podstate ku všetkému, čo je nové. Ľudia majú totiž prirodzene väčšiu dôveru k tomu, čo je rokmi overené. Ako všetko aj online nakupovanie má svoje výhody a nevýhody. V tomto článku sa vám ich pokúsime zhrnúť.

Výhody online nakupovania:

 • Rýchlosť : online nakupovanie je väčšinou rýchlejšie ako to normálne. Samozrejme musíte dlhšie počkať na to, kým vám daný tovar príde, takže ak chcete niečo rýchlo mať je lepšie si po to ísť rovno do obchodu, rýchlosťou tu myslíme množstvo času, ktoré nákupu venujete.
 • Väčší výber tovaru: za pár minút môžete prejsť niekoľko internetových stránok a jednoducho si porovnať ponúkaný tovar vo viacerých e-shopoch.
 • Lepšie porovnanie cien: Veľmi jednoducho si porovnáte ceny a máte možnosť nakúpiť čo najlepšie. Existujú na to aj špecifické porovnávacie servery, kde hneď vidíte v ktorom obchode je ktorý tovar za akú cenu.
 • Nižšie ceny: keďže e-shop nemusí platiť prenájom kamenného obchodu, sú ceny e- shopoch z pravidla lacnejšie.
 • Vývoj sotware ide neúprosne dopredu takže si myslím, že v oblasti online nakupovania nás čoskoro čakajú ďalšie moderné výdobytky a nástroje, ktoré nám nakupovanie ešte zjednoduchšia a spríjemnia.

Nevýhody online nakupovania:

 • Najväčšou nevýhodou je podľa mňa to, že keď si niečo kupujeme online, proste to nevidíme naživo, čiže napríklad, keď je to oblečenie či obuv, nemôžeme si to vyskúšať a nemusí nám sedieť. Samozrejme sa to dá vrátiť, ale sú to zbytočné opletačky. Samozrejme pri nejakom tovare napríklad typu kozmetika tiande nič skúšať nemusíme a skoro stopercentne budeme s objednaným výrobkom spokojný.
 • Musíme si počkať na donášku tovaru.
 • Tovar môže prísť poškodený.

Rozhodli ste sa vychovávať dieťa bilingválne?

children learnRozhodnutie dať dieťaťu do života toho viac a vychovávať, vzdelávať ho v dvoch jazykoch hneď od útleho detstva, zvažuje čoraz viac rodičov. Treba si však toto rozhodnutie veľmi dobre premyslieť a tiež zhodnotiť jeho výhody/ nevýhody ale taktiež dôvody, pre ktoré sme sa takto rozhodli.

Samozrejme ak sa nad tým zamýšľame len tak zhurta a ešte dieťa nemáte, zdá sa, že to celé môže mať len svoje výhody. Veď dať dieťaťu možnosť prirodzenej znalosti dvoch jazykov ho posunie vpred či už vo vzdelávaní ale aj v mnohých iných smeroch. Nie je však všetko také ľahké, ako sa zdá. Myslíte si, že predsa jeden z vás bude jednoducho rozprávať na dieťa cudzím jazykom a tam to končí? Mýlite sa. Kým Vaše dieťa zoberie školskú tašku do ruky, malo by mať v hlave jasne ukotvenú otázku jazyka, žiadny zmätok v hlave vštepovaný už od malička. To by mohlo byť viac na škodu ako na osoh.

Načo teda treba dbať pri takejto výchove dieťaťa? Ponúkame Vám v bodoch náhľad toho, nad čím by ste sa mali zamýšľať pred tým než sa takto rozhodnete.

 1. Ak sa rozhodnete, musíte byť neoblomní

Čo to znamená? Ide o to, že ak sa rozhodnete, že jeden z Vás takto s dieťaťom bude komunikovať, nemôže sa stať, že poľavíte a zo dňa na deň naň napríklad rozprávate v Slovenčine a potom zas naopak. Jednoducho tak vytvoríte jeden veľký zmätok. Je to ako s kuchyňou na mieru. Raz sa rozhodnete, že ju chcete, tak už je ju z daných priestorov je do iných napasovať ťažké.

 

 1. Najprv musíte dobre ovládať cudzí jazyk vy

Vaša slovná zásoba, gramatika a stavby viet musia byť správne. Keď už chcete učiť, mali by ste učiť po správnosti. Nie je to ľahké ako oprava mobilov v ktorom sa pokazí systém a vy ho jednoducho zanesiete do servisu. Systém učenia Vášho dieťaťa nenechávajte na náhodu.

 1. Vo všetkých situáciách

V cudzom jazyku musíte komunikovať aj keď ste s dieťaťom v kontakte s inými osobami, v rozličných situáciách.  A predovšetkým na úrovni svojho dieťaťa. Znamená to, že sa pripravíte na učenie riekaniek, básničiek, slovných hračiek atď.

a walk in the woods